Profesinės mokyklos TelšiuoseMuziejaus g. 29, LT-87356 Telšiai
2

S. Daukanto g. 35, Telšiai
13

kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Kepyklos g. 21, Telšiai

Profesinės mokyklos Telšiuose veiklos aprašymas

Profesinės mokyklos Telšiuose