Profesinės mokyklos Pasvalyjetechninis ir profesinis vidurinis ugdymas

Palėvenės g. 18, Pasvalys

kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

P. Vileišio g. 7, Pasvalys

Profesinės mokyklos Pasvalyje veiklos aprašymas

Profesinės mokyklos Pasvalyje