Profesinės mokyklos KupiškyjeVytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
48

Jaunimo g. 6, LT-40128 KUPIŠKIS
95

kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Vytauto g. 21, Kupiškis

Profesinės mokyklos Kupiškyje veiklos aprašymas

Profesinės mokyklos Kupiškyje