Lietuvoje gimstamumas mažesnis negu mirtingumas

2019 M05 8 | Lietuvos ekonomikos raida

Lietuvoje gimstamumas mažesnis negu mirtingumas

Lietuvos gyventojų skaičius

Dar 2009 metais liepos mėnesį Lietuvoje buvo 3 338 876 gyventojų. Tai 20 tūkst. žmonių mažiau negu 2008 m. liepą. Prieaugio mažėjimo tendencija buvo pastebėta visose tautinėse grupėse. Mažėjo ir lietuvių skaičius, ir tradicinių tautinių mažumų atstovų – lenkų ir rusų - gyventojų. 
Vienintelė gyventojų grupė, kur pastebėtas augimas, ir, kas svarbu, pastovus, skaičiuojant nuo 2000 metų, tai asmenys be tautybės. Iki 2000 metų tokių asmenų Lietuvos statistikoje visiškai nebuvo. Šiandien po lietuvių, lenkų ir rusų, „betaučiai“ sudaro ketvirtą pagal dydį Lietuvos piliečių grupę. Jų yra beveik 87 tūkst. Tai daugiau negu kartu paimtų gyvenančių Lietuvoje baltarusių, ukrainiečių ir žydų. 
 

Lietuvos lenkai

Lietuvos lenkų skaičius per pastaruosius metus sumažėjo keliais tūkstančiais. Kaip skelbia Lietuvos Statistikos departamentas, Lietuvoje gyvena apie 205 tūkst. lenkų tautybės mūsų šalies piliečių. Tiesa, tai apie 100 tūkst. mažiau negu skelbia patys Lietuvos lenkai. Bet mažėjantis lenkų mokyklų ir darželių lankytojų skaičius, krentantys lenkiškos spaudos tiražai verčia tikėti oficialiąja Statistikos departamento informacija. 
Pagrindinės gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys yra neigiamas natūralus prieaugis, emigracija ir asimiliacija. Čia reikėtų pastebėti, kad lenkų mažuma, kompaktiškai gyvenanti aplink Vilnių ir pačiame Vilniuje, yra mažiausiai asimiliacijos pažeidžiama. Tuo tarpu rusų, baltarusių, ukrainiečių asimiliacija vyksta labai sparčiai. Jeigu po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo XX a., 90-tųjų metų pradžioje, rusų tautybės atstovai sudarė beveik 10 proc. Lietuvos gyventojų ir buvo gausiausia tautinių mažumų grupė, tai 2009 m. jų skaičius nukrito žemiau psichologinio 5 proc. barjero. Dabar skaičiuojama, kad rusų Lietuvoje yra apie 165 tūkst. Dar prieš 20 metų rusų diaspora skaičiavo apie 345 tūkst. žmonių.  
Pastaruoju metu mažėjo ir kitų tautinių mažumų gyventojų skaičius. 1990 m. pradžioje baltarusių Lietuvoje buvo apie 63 tūkst., dabar jų liko 36 tūkst., ukrainiečių skaičius sumažėjo nuo 45 tūkst. iki 20 tūkst., žydų – nuo 12 tūkst. 1989 metais – iki 3 tūkst. dabar.  
 

Žmonės be tautybės

Taigi sparčiausiai auga žmonių be tautybės skaičius. Nuo 2001 metų, kai statistika pradėjo atsižvelgti į tokią žmonių grupę, šis skaičius ūgtelėjo nuo 32 tūkst. 2001 metais iki 87 tūkst. 2009 m. Svarbu tai, kad didžiausias „betaučių“ augimas (virš 32 tūkst.) pastebėtas per pastaruosius dvejus metus.  
Nors Lietuvoje gimstamumas vis dar yra mažesnis negu mirtingumas, pagrindinė neigiamo gyventojų prieaugio priežastis yra ekonominė emigracija. Eilinė jos banga sustiprėjo per gegužės-liepos laikotarpį, kartu su augančia recesija, kurią Lietuva išgyvena skaudžiausiai iš visų Europos Sąjungos šalių.