Materialinės Lietuvos kūryba atgavus nepriklausomybę

2019 M03 30 | Lietuvos ekonomikos raida

Materialinės Lietuvos kūryba atgavus nepriklausomybę

Lietuvos geopolitinė padėtis

Lietuvai paskelbus nepriklausuomybę pasikeitė šalies ekonominė padėtis. Skirtingai nėgu sovetmiečių nepriklausomos Lietuvos geopolitinė padėtis yra daug palankesnė nei kaimyninių valstybių. Virš mūsų kertasi oro linijos, jungiančios Uralą ar Maskvą su Vakarų Europos miestais, Sankt Peterburgą, Taliną ar Helsinkį šiaurėje – su Kijevu, Stambulu bei Viduržemio jūros šalimis. Lietuvoje susikerta svarbiausi regiono geležinkeliai, plentai. Tai buvo labai palanku Lietuvos ekonomikos plėtrai. Per neilgą laiką šalyje atsirado ir suklestėjo naujos pramonės šakos – pakuočių gamyba, spauda, biochemija. Ypač spartus ekonomikos augimas Lietuvoje vyko 2000–2008 m., o paėmus 2003-uosius atskirai, šalyje užfiksuotas pats didžiausias bendrojo vidaus produkto augimas visoje Rytų Europoje.

 

2008 metų pasaulinė krizė

Spartų ekonomikos augimą pristabdė 2008 m. pabaigoje prasidėjusi pasaulinė krizė, todėl 2009 m. šalį ištiko ekonomikos nuosmukis. Bet tai truko neilgai, ir Lietuvos ekonomika po kelerių metų pradėjo atsitiesti. Sukrėtimų patyrė ir didžiausia apdirbamosios pramonės šaka – maisto produktų ir gėrimų gamyba.

Tačiau dažniausiai naudodamas vietinę žaliavą, ypač mėsą, pieną, sugebėdamas įdarbinti daugiausia darbuotojų, o pastaruoju metu ir intensyvindamas eksportą, šis sektorius, kaip ir tarpukary, įrodė savo gyvybingumą. 

 

Šimtmečio Lietuva. Visuomenė. Ekonomika. Kultūra. 

Sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius 

Rimantas Šlajus