VIP Koučingas arba prestižinis asmeninių gebėjimų vystymas

2019 M05 12 | Verslo konsultacijos

VIP Koučingas arba prestižinis asmeninių gebėjimų vystymas

 Koučingas individualiuose susitikimuose Žinios pačios savaime nėra jėga, jėga slypi jų panaudojime 
Kaip mes esame įpratę tobulinti savo gebėjimus? Semiantis žinių seminaruose ir konferencijose,  mokantis iš ekspertų, skaitant literatūrą, diskutuojant, mokantis iš savo ir svetimų klaidų. O kiek turimų žinių mes tiesiogiai naudojame savo darbe, savo gyvenime? Juk dažniausiai naudojamės formule, kurios esmė–įgyti vis daugiau žinių, tačiau ar nuo to mes tampame sėkmingesni? Įgyti žinias ne vaisai tas pats, kaip jas naudoti. Žinios savime nėra jėga. Jėga slypi jų panaudojime. 

Dauguma vadovų atranda, kad egzistuoja didžiulė tuštuma tarp to, ką jie žino ir  tarp to, kiek jie tomis žiniomis pasinaudoja, jau nekalbant apie tai, ar efektyviai jie tai daro. Būtent dėl šos priežasties, ryšys tarp žinių, patirties ir jų taikymo praktikoje yra toks stiprus. Didesnis žinojimas nebūtinai padarys postūmį darbe, gyvenime. Logika galioja ir žinioms-pirma pasirūpinkime panaudojimu tų žinių, kurias jau turime, pakeiskime tai, kaip mes naudojame savo žinias, užuot lėkę semtis naujų. Dalyvavimas nuolatinėse konferencijose kiekvienam suteikia įkvėpimo tik labai trumpam, kol kasdienė rutina vėl nepasiglemžia viso vadovo dėmesio. Ši buvusi populiari praktika jau traukiasi. 

Gyvename nuolatinių pokyčių pasaulyje, esame užprogramuoti permainoms. Kaip suvaldyti besikeičiančią situaciją? Kaip iš visų jau sukauptų žinių ir patirties gauti efektyvią naudą jau dabar? Kur gi išeitis? 

Į Lietuvą skverbiasi prestižinė asmeninio vystymo metodika -VIP Coaching‘as. Kas tai? Tai geriausių asmenybės gebėjimų, galimybių atskleidimas ir vystymas  individualiuose susitikimuose su asmeniniu Coaching‘o konsultantu. 

Asmeninis Coaching‘as atsirado 1980-aisiais JAV. Tomas Leonard, finansų patarėjas Sietle, savo darbo procese pastebėjo, kad jo klientams reikalinga ne tik finansinė konsultacija, bet ir paprasti patarimai, liečiantys gyvenimo, verslo, karjeros planus. Jis pirmasis panaudojo tai ne sporto kontekste ir pavadino asmeniniu Coaching‘u. 

Patys energingiausi ir žingeidžiausi verslo vadovai jau turi asmeninius savo gebėjimų vystymo konsultantus-trenerius. Jie naudoja Coaching‘ą praktiškai ir  žino-tai veikia, nes įgytos žinios naudojamos pačiu efektyviausiu ir priimtiniausiu jiems būdu.   

Kad pamatyti savo potencialą, mums reikalingas kitas žmogus, nes socialinė sėkmė galima tik kartu.  Pripažinkime sau, kad be kitų žmonių mes negalime pasiekti daugiau. Pakeisti savo socialinio komforto zoną PATYS gali tik vienetai. 

Dėmesingoje, geranoriškoje atmosferoje vykstantis vadovo ir trenerio-konsultanto dialogas padeda  atsiriboti nuo savo stereotipinio elgesio, nuostatų, neigiamų įsitikimų ar emocijų ir laisvai mąstyti bei palengvinti judėjimą mus dominančių, atnešančių pasitenkinimą  tikslų link. Išsamiame pokalbyje atvirai galima  pažvelgti į savo profesionalias baimes, sužinoti asmeninius apribojimus ir rasti asmeninio vystymosi kryptis.  

Tampraus bendradarbiavimo su Coaching‘o treneriu dėka, išauga asmeninis vadovo efektyvumas, į savo darbą pradedama žiūrėti kaip į naują savirealizacijos pakopą, atsiranda didžiulis susidomėjimas. Kodėl? Todėl, kad jausti malonumą nuo to, kad jūs puikiai atliekate savo darbą-didžiulė gyvenimo sėkmė.   

Susitikimuose dirbama su malonumu, improvizuojama, atsiranda realus esamos situacijos įvertinimas, protinga iniciatyva ir sėkmingos tolimesnių pasiekimų strategijos. Atsiranda galimybė neprarasti kūrybiškumo, geriau panaudoti intuiciją, rasti savo vidinį gyvenimo ritmą ir nepasiduoti spaudimui iš išorės. 

Coaching’o treneris pokalbyje įneša savo indėlį, nes jo matymas nėra toks inertiškas ir schematizuotas, jis gali sudaryti nutolusios perspektyvos vaizdą: padėti padaryti žingsnį į šoną, pagalvoti, organizuotis prieš sprendimų priėmimą. 

Pokyčiai, kurie mums svarbiausi, nebūtinai turi būti išoriniai- tereikia pakeisti suvokimą. Kitoks pasaulio suvokimas gali pakeisti mus akimirksniu. Tam tereikia skirti laiką ir susitikti su savo nuolatiniu treneriu-Coaching‘o konsultantu. 

Kaip tai vyksta? 
Asmeninio vystymo susitikimų schema paprasta, kaip ir kiekvienam pokyčiui įgyvendinti: atsiranda suvoktas pasikeitimų poreikis, iškyla situacijos realus vaizdas, susiformuoja aiškumas-ką į ką keisti, sudaromas konkretus veiksmų planas,  prisiimamas įsipareigojimas nuosekliam  vykdymui, monitoringui ir aptarimui.   

Coaching‘as, kaip stilius, į vieną sistemą apjungia daugelį mums jau žinomų ir naudojamų technikų, nukreiptų į asmeninių žmogaus gebėjimų ugdymą ir tobulinimą, tikrųjų prigimtinių savybių suvokimą, jų įprasminimą ir savirealizaciją. 

Kada verta susitikti su treneriu-konsultantu? 

Pirma. Pagalvokite, kiek dažnai pastaruoju metu jaučiate  „sudegimo sindromą“, energijos iššvaistymą; norite išsiaiškinti iš tikrųjų, ką toliau norisi veikti ar tiesiog ramiai aptarti savo tolimesnę karjerą, darbo vietą, savojo augimo potencialą; paprasčiausiai trokštate pastovaus, sąmoningo palaikymo? 

Antra. Gal šiuo metu ruošiatės tapti naujos komandos vadovu ir norite įgyvendinti numatomus pokyčius kuo greičiau ir efektyviausiu būdu? Jus graužia abejonės, nerimas dėl taikomų priemonių savalaikiškumo? Sukate galvą kaip padidinti naujų bendradarbių savarankiškumą ir atsakomybę? Priimdamas naują pasiūlymą tikitės optimaliu būdų suderinti įmonės ir savo asmeninius tikslus? 

Trečia. Tiesiog atėjo laikas tapti finansiškai laisvu, bet vidinės baimės ir abejonės neleidžia žengti ryžtingo žingsnio? Suprantate, kad norisi geriau valdyti save ir situaciją ir ieškote tinkamiausio sprendimo? 

Ketvirta. Jau kuris laikas vis  atsiranda problemų bendravime ir norisi geriau suprasti save ir kitus žmones, pagerinti asmeninius santykius, atverti savo vidines galimybes, būti labiau patenkintu darbu ir gyvenimu? 

Coaching‘o susitikimų tikslas-padėti sužinoti, ko žmogus nori iš tikrųjų, kas trukdo tuos  norus realizuoti ir rasti trumpiausią būdą norų išsipildymui. Todėl tai ne technika, o sistema kaip save realizuoti plius tikėjimas savo efektyvumu. 

Coaching’e susitikimų metu žmogus išlaisvina savo vidinį potencialą (protą, vaizduotę, gebėjimą jausti) nuo išorinio spaudimo, baimės ir abejonių, atsiranda pasitikėjimo savimi jausmas, tikėjimas galimais pritrenkiančiais veiklos rezultatais. Tai vystymosi pagrindas, nes pokyčių galimybės yra tik mumyse pačiuose.  Priimamas vidinis įsipareigojimas veikti efektyviausiu būdu, pasiekiami maksimalūs pokyčiai per minimalų laikotarpį. 

Individualaus pokalbio metu vyksta dėmesio koncentracija ties svarbiausiais kritiniais taškais, kiekvienas atranda savyje  ir pripažįsta turįs vertingų gebėjimų, prisimena savo pergalių skonį. Sprendimas, nepergyventas asmeniškai, retai atneša efektyvių pokyčių ir rezultatų.  Todėl jau egzistuojantys tikslo pasiekimo būdai gali tapti puikia startine aikštele tolimesniems siekiams realizuoti. Veikimo būdas gali būti koreguojamas, bet jis jau egzistuoja ir yra labiau vertinamas, nei direktyvus nurodymas ar primetimas iš šalies. Kiekvienas iš mūsų  turime savo unikalią pasiekimų strategiją, dėka kurios mes šiandien pasiekėme sėkmės gyvenime ir versle. 

Coachin‘gas – orientuotas į rezultato pasiekimą, mobilizuojant esamus suformuotus žmogaus resursus ir vidines galimybes. 

Ko galima pasiekti versle, dirbant kartu su treneriu -Coaching‘o konsultantu? 
Akivaizdu, kad sporte be trenerio patarimų komandos pačios ne ką tepasieks. Jei sporte galimi aukšti rezultatai tik bendrame darbe su treneriu, tai ko galima būtų pasiekti versle? 
Taigi, atsakymas paprastas: visko, ko tik nori pats žmogus. 

Treneris-konsultantas klausimų ir klausymo technikos pagalba nukreipia visą žmogaus energiją ir dėmesį tam, kad jis pats galėtų laisvai formuluoti tikslus, išskirti savuosius gyvenimo ir veiklos prioritetus, numatyti optimalius žingsnius jų pasiekimui. Klausimai susieti su gilumine informacijos paieška ne dėl sprendimo rekomendacijų, o tam, kad padėti galvoti ir rasti savo asmeninius sprendimus, patiems pasirinkti geresnio elgesio alternatyvą. Kadangi kiekvienas klausiantysis turi atsakymus į savo klausimus, treneris-konsultantas padeda greičiau atrasti tinkamus atsakymus ir optimaliu būdu juos įgyvendinti, panaudojant visas jau įgytas žinias efektyviausiu būdu. 

Mes sugebame matyti, jausti ir girdėti, vertinti ir suvokti tik taip, kaip esame išmokę ar „užprogramuoti“ tai daryti. Bet jeigu mes tampame lyderiais, jeigu kalbame apie tai, kad norime dirbti iš tikrųjų efektyviai, tuomet turime nugalėti susidariusias mąstymo ir veiklos shemas.  Situacijose, kurios analogiškos buvusioms, mes dažnai išjungiame savo analitinį protą ir veikiame automatiškai. Įsijungia gynybinis mechanizmas- jei daugmaž pavyko praeitą kartą, pavyks ir dabar. Pripratome seminaruose gauti schemas ir sprendimus “kaip daryti teisingai“. Verta mokytis lanksčiau vertinti aplinkybes ir net savo nuostatas ar įsitikinimus. Juk galėdami matyti ir suvokti daugiau prasmių, paprasčiausiai turėsime daugiau pasirinkimo galimybių – o ar tai nėra laisvė? 

Svarbiausia Coaching‘e- suvoktas asmeninių pasikeitimų poreikis, noras atverti sau naujas galimybes tiek asmeniniame gyvenime, tiek profesinėje veikloje pagrįstas  tvirtu tikėjimu, kad  kiekvieno žmogaus galimybės yra neišsemiamos. Suvokimas leidžia nekeičiant situacijos, pasukti ją pozityviu visiems būdu. 

Aš viską sugebu pats. Kam man reikalingas treneris? 
Kompetetingas ir patyręs Coaching‘o konsultantas-treneris gali  vadovui užtikrinti: naują perspektyvą – naują požiūrį į situaciją “žvilgsnis iš šalies“; teigiamą  įsitvirtinimą-vadovo pripažinimą ir įkvėpimą; energiją – sugebėjimą vystyti ir palaikyti klientą, kai tik tai būtina. Treneris  ir vadovas gali kartu paruošti asmeninį ar biznio strategijos veiksmų planą. Reguliarios sesijos tampa lanksčia, bet tvirtai sutarta struktūra, atitinkančia vadovo poreikius, kurių metu rūpestingai bendraujama, suteikimas grįžtamąsis ryšys, treneris  gali pateikti savo pastebėjimus, kalbėti, ką jis girdi, atskleisti klientui patį save. Coaching‘o konsultanto paskirtis – atverti kliento galimybes, būti teisingų pokyčių reikiama kryptimi katalizatoriumi. 

Viskas, ko reikia – tvirtai tikėti savo galimybėmis ir pasiruošti praktikai-treniruotei. Ieškokite Coaching‘o trenerių, kurie patikės jumis ir kartu eis toliau.