Restauruotas Vilniaus arkikatedros bazilikos timpano horeljefas

2005 M10 26 | Restauracijos darbai

Restauruotas Vilniaus arkikatedros bazilikos timpano horeljefas

Vilniaus arkikatedros bazilikos timpano horeljefo restauravimas

Pagal žinomo Lietuvos architekto Lauryno Gucevičiaus projektą, portiko frontono timpaną puošia horeljefas, kurį sukūrė dar kunigaikščio vyskupo Ignoto Masalskio į Vilnių pakviestas Romos Šventojo Luko akademijos profesorius Tomas Rigis ( 1785-1791 m.). Vilniaus arkikatedros bazilikoje esanti Daugiafigūrė barokinė kompozicija vaizduoja legendinio Biblijos personažo Nojaus šeimos auką Dievui po tvano, kuriuo Viešpats baudė žmoniją. Sostinės senamiestyje esančio Horeljefo aukštinė siena siekia iki 4 metrų, kompozicijos pagrindo ilgis – 27 metrai. Vilniuje esančio horeljefo kompozicijos ašis – aukuras su kylančiais dūmais, abipus jos simetriškai sukomponuotos aštuonios žmonių figūros (Nojaus šeima ir trys jo sūnūs su šeimomis), o tarpuose tarp jų ir timpano šoniniuose kampuose-įvairios gyvūnų figūros.

Prieš restauravimą tiek pastato frontono, tiek “Nojaus aukos” horeljefo būklė buvo avarinė- apie 50 procentų skulptūrų ir lipdinių bei apie ketvirtadalį architektūrinių frontono elementų buvo iš dalies arba visai suirę, sueižėjęs paviršinis sluoksnis bei konstruktyvinė masė, be to buvo daug stiukinės substancijos išbyrėjimų ir net visiškos medžiagų destrukcijos, dideli skulptūrų fragmentų atskilimai, vietomis visai atitrūkę, vietomis - besilaikantys ant armatūrinių vielų.Per suskeldėjusias vietas drėgmė reguliariai sunkėsi į skulptūrų vidų ir tirpdė vandenyje tirpias druskas, kurios veržėsi į paviršius, ko pasekoje dekoro armatūra buvo stipriai pažeista korozijos, kai kurie horeljefo motyvai buvo tiek sunykę, kad iš jų likusi tik krūva duženų, plyšiai bei skulptūrų ir lipdinių paviršiai buvo stipriai užteršti nuosėdomis ir kitokiais nešvarumais.

Prieš artikatedros bazilikos restauravimą

Prieš restauravimą buvo atlikti horeljefo visų sluoksnių laboratoriniai tyrimai.Vėliau nuo tvarkomų dekoro paviršių nuvalytos dulkės ir nešvarumai,pašalinti byrantys sluoksniai ir vėlesnių nekokybiškų restauracijų medžiagos ir uždažymo sluoksniai, pakeista armatūra, nudruskintos pažeistos vietos bei atstatytos nuodaužos ir ištrupėjimai, sutvarkytos autentiškos skulptūros ir lipdiniai, atstatyti karnizų profiliai bei traukos.

Vilniaus artikatedros bazilikos horeljefo restauravimo metu, remiantis išlikusiu dažymu ir paėmus dažų mėginius, padaryta kartograma su spalvinių mėginių pavyzdžiais, nurodant, kurioje horeljefinės kompozicijos vietoje šie mėginiai buvo paimti.Tokiu būdu skulptūrų bei fono spalvinis sprendimas atliktas analogiškai autentiškiems spalviniams mėginiams.

Horeljefą restauravo natūralaus ir dirbtinio akmens restauratorius (aukščiausios kategorijos skulptorius-restauratorius) Kęstutis Norkūnas.

Kultūros paveldo departamentas Vilniaus arkikatedros bazilikos timpano horeljefo avarinės būklės pašalinimui, konservavimo ir restauravimo darbams skyrė 150 000 litų.

 

Kultūros vertybių apsaugos departamentas