Koučingas arba verslo konsultavimas

2019 M05 9 | Verslo konsultacijos

Koučingas versle

Koučingas kaip verslo konsultavimo forma

Pasaulinėje praktikoje KOUČINGO (angl.“coaching“- treniruotė) idėja plinta kompiuterinio viruso greičiu, savo galimybėmis užkrečiančiu vis daugiau verslo visuomenės, politikų, kitų profesijų atstovų. Ryškioms ir drąsioms asmenybėms turėti savo asmeninį koučingo konsultantą – jau ne tik populiaru, bet ir būtina. 
Verslo konsultavime koučingu vadinami  konsultaciniai susitikimai (treniruotės), skirti pasiekti maksimaliems rezultatams per minimalų laikotarpį. Koučingo metu kiekvienam atsiveria galimybė suvokti ir sąmoningai rinktis drąsius sprendimus, atitinkančius vidinius esminius savojo „aš“ poreikius. 
Koučingas remiasi komunikaciniu bendradarbiavimu tarp kliento ir konsultanto, grindžiamu pasitikėjimu ir supratimu. Jei klientas pradeda naudotis koučingo konsultacijomis, tikėjimas svajonių išsipildymo stebuklu virsta kryptinga realia nuostata pasiekti geidžiamo rezultato, žinojimu kaip susitvarkyti su konkrečia problema. 
Koučingas JAV – žymiai daugiau nei metodikų ir įgūdžių derinys. Lyderiai, politiniai veikėjai, daugelis kitų sričių profesionalų koučingą pripažįsta kaip neatskiriamą sėkmės dalį. 
Tik 2002m. Tarptautinėje Koučingo Federacijos konferencijoje koučingas įteisintas kaip “profesija”. Pirmoji koučingo konferencija įvyko 2000 metais JAV, ir nesenei šis konsultavimo stilius įgavo oficialų statusą ir daugelyje Europos šalių. Mes su jumis esame profesijos, naujai žvelgiančios į žmogaus tobulėjimą ir efektyvų motyvavimą, gimimo liudininkai. 
Koučingas – konsultavimo stilius, orientuotas į vidinių kliento norų pavertimą tikslais ir jų  įgyvendinimo planavimą. Koučingo konsultantas neteikia patarimų ir rekomendacijų, jis organizuoja „galvojimą“: žadina idėjas, vaizduotę, intuiciją ir intelektą tokiu būdu, kad pats klientas rastų efektyvius kelius į optimalų sprendimą.  Rasti žmoguje visa, kas geriausia, ir stimuliuoti jo norų realizaciją, priversti patikėti ir pasitikėti savimi – tiksliausias koučingo apibūdinimas. Taigi koučingo konsultanto profesiją galime pavadinti „žadinančia, energizuojančia“. 
Konsultantas klientui - savotiškas ieškojimų, pasiekimų ir galimybių, mąstymo proceso „veidrodis“,  lygiavertis partneris, bešališkas pašnekovas, nesiekiantis ir neturintis organizacijoje savo pragmatinių interesų. 
 

Koučingas Lietuvoje


Koučingas Lietuvoje – nauja, audringai besivystanti ir, be abejo, perspektyvi organizacinio  konsultavimo sritis. Ką jis gali duoti aktyviausiems ir iniciatyviausiems – verslininkams, top - menedžeriams, įmonių savininkams? Juk mes turime savo pamėgtą konsultavimo sritį, esame susipažinę su asmeninio ugdymo seminarais arba išvis skeptiškai nusiteikę panašių konsultacijų atžvilgiu ir visame, kas nauja, ieškome jau žinomų blokų:  “to nereikia užimtiems vadovams“, „tą tai jau aš žinau“, „tai niekaip negali tikti“ ir pan. Pripratome seminaruose gauti schemas ir sprendimus “kaip daryti teisingai“. Analogiškose situacijose mes išjungiame savo analitinį protą ir veikiame automatiškai, nes įsijungia gynybinis mechanizmas.  Mes per dažnai norime griežtų schemų, programų, kuriomis galime sekti. Taip paprasčiau, nes mus to mokė universitetuose. 
Kaip ir visos šalys, Lietuva ir jos lyderiai turi savo konkrečius poreikius, rūpesčius, problemas ir galimybes. 
Pastaruoju metu ryškėjanti įmonės sėkmingo vystymosi priklausomybė nuo įmonių vadovų asmeninių gebėjimų verčia susimąstyti. Vadovo paslėptos baimės, nepamatuotos ambicijos, nuoskaudos, nepakankamas savęs vertinimas atsiliepia organizacijos atmosferai - įtampa, personalo kaita, dvigubi standartai, nepakankami augimo tempai, organizacinės kultūros stoka, finansiniai ir rinkos praradimai, nesėkmių serija negatyviai veikia visą verslą. Dažnai pokyčių ir klaidų baimė trukdo vystytis tiek vadovui, tiek verslui. 
Pats vadovas dažnai nesuvokia savo destruktyvaus elgesio priežasčių, o kolektyvo nariai eina pačiu mažiausiu pasipriešinimo keliu: vieni susitaiko ir pataikauja „bosui“, kai kurie tiesiog išnaudojami, kažkas išeina ieškoti kito darbo arba atsidaro savo įmonę. Organizacijoje auga įtampa, reikalaujanti išeities. 
Situacija išsprendžiama, jei galima pradėti dirbti su organizacijos pirmaisiais asmenimis - vadovais. Čia galima ir sutaupyti: nešvaistomi pinigai nerezultatyviam personalo tobulinimui, o skiriamas dėmesys pagrindinėms problemoms organizacijoje identifikuoti ir spręsti. 
Tarptautinės tyrimų kompanijos duomenimis koučingo vadovavimo stiliaus įdiegimo organizacijoje efektyvumas 6 kartus didesnis nei tam skirtos investicijos. Ši metodika betarpiškai įtraukia darbuotojus į verslo procesus, tampa jų darbo dalimi ir sujungia į vieną visumą. Bet įmonių svarbiausieji asmenys prastai suvokia tamprų ryšį tarp vadovo vidinių asmeninių problemų ir jų įtakos visam jo verslui. 
Jei vadovas netobulėja ir lieka savo ankstesnėse pozicijose, anksčiau ar vėliau organizacijos vystymasis atsiremia į vadovą: organizacijos vystymasis sustoja, išeina geriausi darbuotojai, prasideda išgyvenimo etapas, o perspektyvoje –...? 
Taigi jeigu mes tampame lyderiais, jeigu kalbame apie tai, kad norime dirbti iš tikrųjų efektyviai ir esame pasiruošę savo entuziazmu užkrėsti ir aplinkinius, tuomet turime nugalėti susidariusias mąstymo ir veiklos schemas.  Kokiu būdu?    
 

Kam lyderiui koučingas? 


Koučingas orientuotas į tikslus. Asmeninius ir organizacinius. Jis pašalina vidines, o tuo pačiu ir išorines lyderio ir jo organizacijos vystymosi kliūtis. 
Tikrasis lyderis – pasiruošęs mokytis visą gyvenimą, keistis, suburti komandos narius efektyviam problemų sprendimui, eksperimentuoti ir mokytis iš klaidų. Efektyvi vidinė motyvacija kuria asmeninę ir organizacijos sėkmę. 
Pastaruoju metu apie koučingą plačiai diskutuojama,  susidomėjimą kaitina pateikiamos visaapimančios koučingo galimybės. Koučingas tai: 
- ypatinga konsultavimo forma, dviejų asmenų kūrybinė partnerystė, kurioje akcentuojamas kliento noras  rasti išeitį iš susidariusios situacijos  (darbe, projekte, asmeniniame gyvenime, moksle, santykiuose, tobulėjime, prasmės ieškojime), rasti sprendimus ir atverti naujas galimybes jų įgyvendinimui tiek profesinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime;  
- efektyvus mokymosi metodas, leidžiantis pasiekti konkrečių pageidaujamų rezultatų; 
- konsultacinis palaikymas, performuojant norus ir troškimus į realius tikslus, sudarant konkrečius planus ir numatant įvykdymo terminus;  
-bendravimo priemonė kaip stipri parama, pačiam ieškant ir atrandant sėkmingus sprendimus sudėtingose situacijose; 
- vadovo darbo dalis, nukreipta į organizacijos tikslų  įgyvendinimą per darbuotojų savimotyvaciją; 
- pokyčių partneris kuriant savo gyvenime tai, ko jūs iš tikrųjų norite. 
Koučingas skirtas – įkvėpti klientą, treniruoti pergalei, tikslų įgyvendinimui, paruošti  konkrečių uždavinių realizavimui. 
Koučingą renkasi tik ryškios ir drįstančios svajoti bei įgyvendinti savo svajones asmenybės. Koučingo metu klientas suvokia esminius savojo „aš“ poreikius (tuos, kurie leidžia jausti harmoniją su juo supančia aplinka)  ir sąmoningai rinktis drąsius sprendimus. Konsultantas įneša savo indėlį, sukurdamas pasitikėjimo ir atvirumo aplinką, nes jo matymas nėra toks inertiškas ir schematizuotas. Jis gali sudaryti nutolusios kliento perspektyvos vaizdą: padaryti žingsnį į šoną, pasiūlyti pagalvoti, kad būtų pasirinktas judėjimas reikiama kryptimi.  Konsultantas klientui - savotiškas ieškojimų, pasiekimų ir galimybių „veidrodis“, kuriame matomas savo mąstymo procesas,  lygiavertis partneris, bešališkas pašnekovas, nesiekiantis ir neturintis organizacijoje savo pragmatinių interesų. 
Mes visi turime daug norų, bet dažnai, pasvėrę visus pliusus ir minusus, mes taip ir liekame vietoje. Juk turime nuostabią savybę - trukdyti patys sau. Mes norime išmokti anglų kalbą, įkurti naują įmonę, rasti daugiau laiko sau ir šeimai, sustiprinti sveikatą, bet taip ir nepradedame, kol neatsiranda būtinybė. Kiekvienas iš mūsų jau vaikystėje gerai išmokome atsikalbinėti, rasti eilę priežasčių, pateisinančių neveiklumą, trukdančių pasiekti savo tikslus. 
Kryptingame koučinge suvokiama būtinybė pradėti veikti pasirinktoje srityje “čia ir dabar“, generuojamos naujos idėjos, randamos fantastiškos vidinės galimybės tikslų realizavimui, sudaromas realus planas, numatomi konkretūs žingsniai visapusiškos harmonijos link. Žmogus, genamas savo noro, pastebi tai, kas svarbu jo sėkmei. Asmeniniai tikslai įsilieja į jo aplinkos veiklą, suderinami su organizacijos tikslais, pats tikslo siekimas motyvuoja. Taip koučingas padeda  klientui atsakingai pasirinkti ir džiaugtis savo pasirinkimu. 
Kaip „įsitraukti“ į darbą, „paskęsti“ jame, kad motyvacija nustotų būti problema? 
 

Koučingo tikslai

 

Koučingo rezultatas – išaugęs kliento asmeninis, o tuo pačiu ir visos organizacijos efektyvumas. Koučingas remiasi bazinėmis kliento gyvenimo vertybėmis, jo siekiamais tikslais, jo sėkminga asmeninių pasiekimų strategija. Koučingo metu vyksta savojo asmeninio potencialo suvokimas ir savo sugebėjimų panaudojimas. 
Konsultanto užduotis - konsultacijos metu nukreipti kliento mąstymą tokia linkme, kad jis pats galėtų  rasti ir susitelkti ties prioritetiniais jo veiklos ir gyvenimo momentais, atrasti turimus vidinius rezervus, naujai pažvelgti į save ir savo verslą, suvienyti savo, kaip asmenybės, ir organizacijos tikslus. 
Tokie rezultatai galimi, nes koučingo ideologija remiasi tuo, jog kiekvienas žmogus kasdien savo veikloje suvokia savo unikalumą ir  bet kuriuo atveju jį realizuoja. Žmonės mėgsta aukštą produktyvumą, atsidavimą, bet dažnai galvoja, kad negali to pasiekti. 
Koučingo įtakojamas LYDERIS  pats noriai keičia savo mąstymo ir veiklos stilių, ko pasekoje suformuojami bendri vadovo ir kompanijos tikslai. 

 

Koučingo galimybės


Koučingo klientas - sveikas žmogus, turintis savo vidinį potencialą, individualias ypatybes ir unikalią asmeninę gyvenimišką patirtį. 
Koučingas orientuotas į paties kliento asmeninių troškimų suvokimą, svarbių klientui konkrečių tikslų pasiekimą pagal jo giluminę startegiją priklausomai nuo jo realių vidinių galimybių. Kiekvienas klientas turi savo unikalią veiklos strategiją, kurios dėka jis pasiekė laimėjimų savo gyvenime. 
Koučingas remiasi komunikaciniu bendradarbiavimu tarp kliento ir konsultanto, grindžiamu pasitikėjimu ir supratimu. Jei klientas pradeda naudotis koučingo konsultacijomis, tikėjimas svajonių išsipildymo stebuklu virsta kryptinga realia nuostata pasiekti geidžiamo rezultato, žinojimu kaip susitvarkyti su konkrečia problema. 
Kaip ir kiekviena konsultacinė veikla, koučingas – tai metodų rinkinys. Išskirtinė jo savybė yra ta, kad koučingas, kaip stilius, į vieną sistemą apjungia daugelį mums jau žinomų ir naudojamų technikų, nukreiptų į asmeninių žmogaus gebėjimų ugdymą ir tobulinimą, tikrųjų prigimtinių savybių suvokimą, jų įprasminimą ir savirealizaciją. Visa tai grindžiama  tvirtu tikėjimu, kad  kiekvieno žmogaus galimybėmis yra neišsemiamos. 

Koks lyderio vaidmuo organizacijoje šiandien? 


Kad įmonė būtų sėkminga rytoj. Lyderis padeda žmonėms, vykdantiems savo  pareigas organizacijoje, būti savimi. Koučingas  kaip technologija, padedanti savirealizacijai, yra stipri parama šio uždavinio sprendime. Jis padeda verslo partneriams (taip pat ir darbuotojams) sukurti ir išvystyti savo asmenines pozicijas, bendradarbiauti tikslų prasme, tapti autoriais to, kas vyksta jų gyvenime. 
Lyderis - ne lokomotyvas. Jei kompanijos ateitis bus aiški ir konkreti jam pačiam ir daugeliui darbuotojų, tai įmonės tempai bus pasakiški. Lyderis ateities organizacijoje – vadovas, padedantis suvokti ir realizuoti tikslus joje esantiems žmonėms. 
Kaip tai padaryti? – klausimas ne iš lengvųjų. Sėkmės mums visiems eiti šiuo labai patraukliu keliu.