Restauratoriai pristato naujausius pasiekimus

Vilniuje antradienį prasidėjusioje IX tarptautinėje Baltijos šalių restauratorių konferencijoje „Meno ir mokslo sintezė restauravime: kryptys ir pasiekimai“ dalyvauja trijų Baltijos valstybių, kitų Europos ir pasaulio šalių kilnojamųjų muziejinių vertybių restauratoriai.

Kaip Eltai sakė konferenciją surengusio Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro vadovė dr. Jūratė Senvaitienė, kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo srityje Lietuva neatrodo prastesnė už kitas Europos šalis.

„Turime gražių pasiekimų ir bendraudami su kolegomis iš užsienio šalių, visos Europos Sąjungos, ir tikrai nesame nei blogesni, nei tingesni, nei mažiau sugalvojantys ir padarantys. Bet tikrai skurdesni, net ir lyginant su kitomis Baltijos šalimis. Vis dėlto tikimės geresnės ateities, juolab kad mūsų P. Gudyno restauravimo centras pirmumo eile yra įrašytas į Kultūros ministerijos Muziejų modernizacijos projektą. Jo dėka prieš porą metų esame gavę pirmą finansinę injekciją, už kurią galėjome nusipirkti mūsų darbui labai reikalingą rentgeno aparatą. Deja, dabar toji injekcija užtruko, bet tikimės kitais metais jos sulaukti“,– kalbėjo J. Senvaitienė.

Pasak jos, Lietuvos restauratoriams labiausiai trūksta tyrimų įrangos.

„Restauratorius yra aklas ir kurčias, jeigu jis negali atlikti tyrimų ir negali naudotis jų rezultatais. Juk niekas neoperuoja ligonių tol, kol nepadaro tyrimų, tai ir restauratorius prie kūrinio yra tas pats chirurgas, tik jo „pacientas“ nekalba. Turime daug ilgalaikių darbų, kurių užteks netgi mūsų anūkams, nes mūsų muziejuose (o jie yra mūsų pagrindiniai užsakovai) sukaupta nepaprastai daug įvairių meno vertybių, ir duokdie mums sveikatos viską gražiai restauruoti, padėti muziejams susitvarkyti jų ekspozicijas, rinkinius, paruošti vertingus kūrinius ilgalaikiam saugojimui, vykdyti kitas prevencinio konservavimo programas“,– vardijo J. Senvaitienė.

Lietuvos sostinėje Baltijos šalių restauratorių konferencija aktualiomis kultūros vertybių išsaugojimo temomis vyksta po beveik dešimtmečio pertraukos. Tokios konferencijos rengiamos nuo 1987 metų ir kas treji metai paeiliui vyksta Latvijos, Estijos ir Lietuvos sostinėse. Vilniuje pastarąjį kartą tokioje konferencijoje 2002 metais įvairiais aspektais buvo aptartos sakralinio meno tyrimų, konservavimo ir restauravimo problemos.

Šį kartą konferencijoje, kurią gegužės 10–13 dienomis organizuoja Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras, dalyvauja svečiai ir pranešėjai ne tik iš Latvijos ir Estijos, bet ir iš Čekijos, Italijos, Ispanijos, Indijos, Rusijos, Suomijos, Vokietijos, Rumunijos.

Pasak J. Senvaitienės, konferencijos programoje trečiadienį ypač laukiama Vokietijos Slaptojo Prūsijos archyvo Berlyne darbuotojo pranešimo apie senųjų vaško antspaudų restauravimo patirtį, taip pat Latvijos meno istorikų darbų pristatymo bei garsaus Lietuvos vargonų tyrinėtojo ir restauratoriaus dr. Girėno Povilionio pranešimo.

Taip pat konferencijoje bus pristatomi naujausi Lietuvos tekstilės ir popieriaus restauravimo metodai, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugomo sarkofago iš Egipto restauravimo, kiti svarbūs pastarųjų metų darbai.