Ar nuo Liepos 1-os Jums dar bus aktualu kainos litais?
Vertinimas: 0/5 Balsavo: 0
Šakių rajono laikraštis DRAUGAS

Šakių rajono laikraštis DRAUGAS

Adresas:V. Kudirkos 59 a., Šakiai
Telefonas:(345) 51841
Mob. telefonas:(610) 15150
Faksas:(345) 51841
El. paštas:daugtaskis@takas.lt
Tinklalapis:http://www.drg.lt
Įmonės kodas:174441793
Darbuotojų skaičius:11 (2015-07-04)
Skola SoDrai:0.00(2015-07-02)

1945-ųjų balandžio 6-ąją, dar griaudžiant Antrojo pasaulinio karo kanonadai, pradėtas leisti apskrities laikraštis "Tikruoju keliu". Tokie laik­raščiai tada jau ėjo Rokiškyje, Zarasuose ir kitose apskrityse. 1950-ųjų liepos pradžioje įvyko admi­nistracinis Lietuvos TSR pertvarkymas. Buvo pa­naikintos apskritys ir valsčiai. Šalis buvo suskirs­tyta sritimis, rajonais, apylinkėmis. Apskričių laik­raščiai buvo pertvarkyti į rajonų laikraščius. 1950-ųjų gruodžio 13 dieną išėjo pirmasis "Socialistinio kelio" laikraščio numeris. Tai buvo naujas pavadi­nimas. O 1962-ųjų balandžio 25 dieną jis išėjo ki­tu, jau trečiuoju pavadinimu "Draugas". Pirmuo­sius du numerius pasirašė redaktoriaus pavaduo­tojas Stasys Stankevičius, o nuo trečiojo numerio - šviesios atminties redaktorius Juozas Rutkauskas. Jis buvo pirmasis "Draugo" laikraščio redakto­rius.Taigi balandžio 25-ąją sukako 46 metai, kai rajono laikraštis vadinasi "Draugu". Ir kaip ne­keista, jokie laiko vėjai ir permainos nepajėgė jo ištrinti. Nubyrėjo daugelio rajonų laikraščių pavadinimai ("Komunizmo vėliava", "Į komuniz­mą", "Leninietis"), vedantys į šviesų rytojų, o "Draugas" liko. Negailestingas laikas nusinešė daugelį tuo me­tu dirbusių žmonių: vieni iškeliavo Anapilin, kiti išvyko dirbti į kitus rajonus, pakeitė darbą ar įkūrė savus laikraščius. Visgi smagu pripažinti, kad beveik visi dirbantys žurnalistinį darbą rajone (o kai kurie – ir didžiuosiuose šalies spaudos leidiniuose) šio nelengvo amato pradžios mokyklą baigė būtent čia, „Drauge“. Per pastaruosius kelerius metus „Draugas“ ne kartą keitėsi: ne tik jo išorė, vidus, tematika, bet ir darbuotojai, vadovai. Šiandien bendrovei, leidžiančiai laikraštį „Draugas“, vadovauja Brigita Januškevičienė, jai padeda trys korespondentės. Mes vis dar ieškojimo kelyje, tačiau šio kelio niekada nemesime ir eisime juo brandumo, profesionalumo ir tobulėjimo link.

PAIEŠKOS ŽODŽIAI

Šakių rajono laikraštis DRAUGAS VEIKLOS SRITYS

Laikraščiai ir žurnalai

Skolos

nuo 2015-01-15 iki 2015-07-02 socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo


Darbuotojai

2015-07-04 buvo 11

2015-04-15 buvo 10

2015-04-14 buvo 11